Dit massale 95 meter brede, 10 meter diep en 6,20 meter hoge blok met 18 moderne huizen en een grote parkeerkelder gaat op het parkeerterrein in de Balistraat gebouwd worden.

Veel van het groen zal beschadigd worden of afsterven. Enkele zeer oude kastanjebomen zullen sneuvelen.

Er wordt geen rekening gehouden met:
  • de cultuur historische waarde van onze mooie wijk,
  • de verkeersafwikkeling van 60 auto’s als gevolg van slechte toegankelijkheid van de ondergrondse parkeergarage,
  • de effecten op de leefbaarheid en het milieu,
  • de privacy van de huidige bewoners in de Balistraat, Javastraat en Koninginnegracht.

Er wordt geen rekening gehouden met de gevolgen:
  • inmiddels zijn al 8 fraaie bomen gekapt die elders in den Haag herplant moeten worden omdat de parkeergarage alle beschikbare ruimte in beslag gaat nemen,
  • het unieke, maar vervallen orangeriegebouwtje van de voormalige kwekerij en smederij wordt gesloopt,
  • de bewoners die wonen rond het parkeerterreintje wordt niet alleen het uitzicht op de fraaie bomen en begroeiing ontnomen, maar krijgen daar bovenstaande rij woningen voor in de plaats,
  • de hoorbare afzuiging van de parkeergarage zal de uitlaatgassen van 60 auto’s in de achtertuinen gaan blazen,

Maar zoals hierboven kan het terrein óók ontwikkeld worden.

De tuin terug met veel bomen, groen, speelfaciliteiten en met gerestaureerd historisch huisje, groene en waterdoorlatende bestrating op het parkeerterrein voor ± 35 auto’s, met laadpalen, overkapping met zonnepanelen en veel bomen en veel groen.

* geeft verplicht aan
Email Marketing Powered by Mailchimp